SprRriNg

15 tekstów – auto­rem jest SprRriNg.

* * *

Biegłam tuż obok
ot­rzy­małam ciepło, ra­dość i schronienie
Często wyp­rzedzałam
ot­rzy­małam spokój, pew­ność i zrozumienie
Zat­rzy­małam się na chwilkę
ot­rzy­małam nadzieję, miłość i prze­bacze­nie
Zawróciłam,
ot­rzy­małam troskę, wier­ność i nadzieję
Lecz ja chciałam odejść w za­pom­nieniu, sa­ma nic nie dałam, choć ty­le dos­tałam. Stra­ciłam to wszys­tko przez własną głupotę. Życie było dob­re, ale niewystarczające 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 września 2014, 21:14

schody

Ot­worzyłam drzwi
Pech przek­roczył próg mo­je­go domu
Gar­dził mną, ba­wił się moim cierpieniem,
Strachem, bólem
Do­bi­jał raz, dru­gi, trzeci
Z szy­der­czym uśmie­chem na twarzy
Mówił: „ Idź tam słon­ko, tym ra­zem nie kłamię”
Ja wie­rzyłam za każdym razem
Wbiegłam na schody
Łudząc się szu­kałam szczęścia
Prędzej odeszłam
Czemu?
Scho­dy zro­bione były z powietrza 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 sierpnia 2012, 21:32

Życie jak mek­sy­kańska kuchnia al­bo lu­bisz, al­bo nie. Jak nie to znaczy, że mu­sisz zmienić , uroz­maicić jadłospis. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2012, 19:16

*

Jes­teś do bani
Jes­teś do kitu
Me ser­ce zamiera
Ucieka bez krzyku.
Nie umiesz tego
Nie zro­bisz tamtego
Biegnąc tu­pocze
Może je zamoczysz?
Uto­nie w smut­ku, bólu
I cierpieniu.
Nie żal Ci ?
Mor­do­wać mnie w trak­cie me­go biegu? 

wiersz • 23 maja 2012, 18:04

POTOP

Tak, to właśnie smu­tek bi­je ode mnie falami.
Sam szum za­mienia się w potop.
Po­top łez, które próbują zab­rać cały ból.

Cier­pienie nie odeszło. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 lutego 2012, 17:10

* * *

Po pros­tu idź ze mną
Trzy­maj mnie za rękę
Prowadź
Nie puszczaj, boję się!
Życie błagam nie odchodź!
Nie uciekaj, nie od­da­laj się nie opuszczaj mnie..
Błagam..

Zos­tałam sama 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 października 2011, 21:55

* * *

Znajdź mnie.
Widzisz?
Stoję przy Tobie.
Słyszysz?
A może już siedzę w Twej głowie?
Mówisz?
Więc po­wiedz
Kocham Cię i chcę być przy Tobie.


_____________________________________________
Tak na mar­gi­nesie po­lecam piosenkę Snuff Slip­knot 'a 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 października 2011, 17:30

...

Mod­liłam się o cud
Cze­kałam na niego
Lecz on nie nadchodził
Widział jak cierpię
łzy, po­dar­te kar­tki, roz­darte serce
Nie za­pukał z uśmie­chem do mych drzwi
Nie spoj­rzał, nie od­wrócił się w moją stronę
wo­la Boża?


umarłam 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 października 2011, 19:38

* * *

-Jak mogłeś?!
Za­pytała się. Łzy otu­liły jej smut­ne oczy.
-Ile ra­zy mówiłam Ci już abyś przes­tał, hę?!
-Kocha­nie opa­nuj się, nie tak głośno jes­tem zmęczony.
-Kocha­nie?! Zmęczo­ny, dob­re so­bie, nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 8 maja 2011, 16:07

Uśmiech

Usiadła na ław­ce. Słońce tu­liło ją swy­mi pro­mieniami jak by chciało po­wie­dzieć: „Jes­teś cud­na, proszę uśmie­chnij się”. Wiatr ba­wił się fal­ba­nami jej zwiew­nej su­kien­ki. Włożyła słuchaw­ki do uszu i... i od­le­ciała. Z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 kwietnia 2011, 20:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 września 2014, 22:24Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Biegłam tuż obok ot­rzy­małam ciepło, [...]

23 września 2014, 21:14SprRriNg do­dał no­wy tek­st Biegłam tuż obok ot­rzy­małam ciepło, [...]